> Nieuws

Nieuws

Landelijk nieuws

In 2015 bood 85 procent van de bedrijven cursussen of andere bedrijfsopleidingen aan. Vijf jaar eerder was dat nog 79 procent. De toename komt vooral voor rekening van kleine en middelgrote bedrijven. 

13-07-2017 | Lees meer
UAF Studie en werk voor hoger opgeleide vluchtelingen
Landelijk nieuws

Om statushouders in de opvang beter te ondersteunen op weg naar werk, is het programma VOORwerk opgezet. Onlangs rondde de duizendste deelnemer het programma succesvol af.

13-07-2017 | Lees meer
Stoof - Opleiding & ontwikkeling flexbranche
Landelijk nieuws

De Leerwerkprijs 2017/2018 is dit jaar op persoonsniveau. En is voor een medewerker(ster) van een uitzendorganisatie die zich breed inspant voor de Duurzame Inzetbaarheid (DI) van uitzendkrachten

13-07-2017 | Lees meer
Beroepsonderwijs Bedrijfsleven
Landelijk nieuws

SBB heeft de minister van OCW het advies ‘Toekomstbestendig beroepsonderwijs, mbo-certificaten voor leven lang ontwikkelen’ aangeboden. Deze certificaten zijn geen volledige opleidingen, maar laten werkgevers zien welke specifieke kwaliteiten studenten en werknemers hebben.

04-07-2017 | Lees meer
UWV Werken aan perspectief
Landelijk nieuws

Werkgevers kampen weer vaker met moeilijk vervulbare vacatures. Uit onderzoek van UWV blijkt dat de meeste knelpunten op de arbeidsmarkt zich voordoen in de techniek en ICT.

15-02-2017 | Lees meer

Pagina's