> Megaproject moet 3000 werklozen aan baan helpen

Megaproject moet 3000 werklozen aan baan helpen

Mensen op een pier zittend

Na de zomer start in Zuid-Limburg een project dat 3000 moeilijk bemiddelbare werklozen binnen twee jaar aan een baan moet helpen.

Dat gebeurt via leerwerk- en stageplekken. Het project heet Mobiliteit- en Talent Centrum Zuid-Limburg.

Handtekening

In juni zetten de betrokken partijen hun handtekening onder het groots opgezette project. Daarbij gaat het om de provincie, de werkgevers, uitkeringsinstantie UWV en deZuidlimburgse gemeenten. Het project maakt onderdeel uit van de Sociale Agenda van het provinciebestuur.

Banen

Volgens SP-gedeputeerde Marleen van Rijnsbergen moet het werklozen echte banen opleveren. "We willen mensen niet voor korte tijd of hap-snap maar structureel en duurzaam aan het werk helpen en ondersteunen. Daarom komen zij minstens twee jaar in een bepaalde arbeidsmarktpool terecht", aldus de gedeputeerde.

Kans op succes

Zij denkt dat de gezamenlijke aanpak ook de kans op succes veel groter maakt dan bij eerdere projecten om langdurig werklozen aan het werk te krijgen. "Bovendien hebben we het economisch tij mee in Limburg. Het aantal vacatures neemt toe en we verwachten meer en meer banen", zo zegt Van Rijnsbergen.

Akkoord

Het Limburgs Parlement ging ruim twee-en-een halve maand geleden akkoord met de Sociale Agenda waarvoor 30 miljoen euro beschikbaar is. De provincie wil met het geld vooral partijen samenbrengen en initiatieven van onderop ondersteunen op het gebied van gezondheid en (arbeids)participatie.

Presentatie

Maandag wordt het uitvoeringsprogramma gepresenteerd aan alle betrokkenen partijen. Daarin staan tal van concrete initiatieven met beoogde resultaten. Na goedkeuring door de provinciale politiek kunnen ze worden uitgevoerd.

Categorieën: