Uitzicht over het platte land

> Over Leren en Werken Zuid-Limburg

Over Leren en Werken Zuid-Limburg

Het Servicepunt Leren en Werken (Leerwerkloket) is bedoeld voor scholieren, studenten, werkzoekenden, werknemers èn werkgevers.

Deskundige scholingsadviseurs geven u informatie en onafhankelijk advies bij opleidings- en loopbaanvragen.

U kunt er terecht met vragen over:

  • opleidingen
  • om- en bijscholing
  • testen
  • leren & werken
  • validering en erkenning 
  • leerwerkbedrijven 
  • en de financiering van dit alles 

Aan deze dienstverlening zijn geen kosten verbonden.

Programma Leren en Werken

Het Programma Leren en Werken bestaat sinds eind 2009 en heeft als doel de aansluiting tussen onderwijs, opleidingsmarkt, arbeidsmarkt en arbeidsmarktkansen te versterken. Speerpunten zijn het bevorderen van werkend leren, loopbaanadvies, validering & erkenning en laaggeletterheid. Hiertoe zijn in arbeidsmarktregio’s door het hele land een of meer Leerwerkloketten gevormd.

Leerwerkloketten zijn samenwerkingsverbanden tussen de partijen die in de regio bij Leren en Werken betrokken zijn: UWV, gemeenten, onderwijsinstellingen, kenniscentra en het bedrijfsleven. Gezamenlijk ontwikkelen zij activiteiten, arrangementen, producten en diensten die de aansluiting tussen opleidingen en arbeidsmarkt verbeteren.

Het Programma Leren en Werken wordt gefinancierd door het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. Daarnaast dragen regionale partners bij aan het Leerwerkloket in hun regio.

Het Landelijk Programmateam Leren en Werken werkt samen met andere organisaties die actief zijn op het terrein van Leren en Werken.