> Zij-instroom opleiding Costumer Service Valley

Zij-instroom opleiding Costumer Service Valley

Basisinformatie

Type traject: 
Leren en Werken
Functieomschrijving: 

Costumer Service Valley is een samenwerking van meerdere organisaties, te weten: Arvato – DHL – Gemeente Maastricht – Q-park – Vodafone/Ziggo – Obvion  en Rabobank.
De verschillende opleidingen worden, afhankelijk van welke opleiding, verzorgd door de opleidingsinstituten:
Arcus – Leeuwenborgh – Zuyd Hogeschool

Vanuit deze samenwerking vindt de werving en selectie gezamenlijk plaats en lopen de verschillende 
carrièrepaden over de bedrijven heen.
Het zij-instromers programma is opgebouwd uit een aantal stappen.

Aanbieder: 
Samenwerkende bedrijven Costumer Service Valley
Situatie van doelgroep: 
Werkend
Voortijdig schoolverlater
AG (WAO, WIA, WGA, Wajong, ZW)
Participatiewet
WW
NUG (Niet-UitkeringsGerechtigde)
Starter
Regio: 
Zuid-Limburg

Opleidingstraject

Naam opleider: 
Arcus College
Naam opleiding: 
opleiding Costumer Service
Duur opleiding: 
8 weken, 5 dagen per week
Startdatum: 
divers
Soort diploma: 
branche-certificaat

Dienstverband

Meer informatie: 

Inhoud opleiding:

•       communicatieve vaardigheden
•       ‘klant’ psychologie en ‘klant’ behoefte
•       telefonische etiquette / houding
•       communiceren via email / brief / chat / whatsapp
•       vraagtechnieken
•       praktijkoefeningen in rollenspel met acteur
•       computer vaardigheden
•       docent uit de praktijk
•       gemêleerde groep
•       ondersteuning podium 24
•       6 maanden begeleiding na afloop van de opleiding